Työhyvinvointipalvelut

Etsitkö laadukkaita ja monipuolisia henkilöstön hyvinvointipalveluita?

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT – HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HYVINVOINTILUENNOT

Hyvinvointiluentoja yhdistää sama ajatus taustalla, miten työntekijä voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa? Ensin on herätettävä kiinnostus ja motivaatio omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaa, ennen kuin mikään siihen liittyvä viesti menee vastaanottajalle perille. Asioista puhutaan suoraan, turhia kainostelematta ja huumoria unohtamatta. Jokaiselle kuulijalle lähtee aina mukaan konkreettisia työkaluja ja vinkkejä oman hyvinvoinnin parantamiseen!

WORKSHOPIT

Workshopit ovat yhdistelmä teoriaa ja käytännön tekoja. Työhyvinvointiaiheisissa workshopeissa tunnistetaan omia hyvinvointiin vaikuttavia tapoja ja laitetaan niitä yhdessä kuntoon. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä onnistuu parantamaan elämänlaatuaan vähintään yhden konkreettisen muutoksen avulla. Workshopissa käydään dialogia, tehdään kirjallisia tehtäviä, asetetaan tavoitteita ja tehdään yksilötasolla välittömiä toimenpiteitä!

INBODY-MITTAUKSET

InBody-mittaukset ovat yksi suosituimmista palveluistamme, joita käytetään sekä yksittäisinä mittauspäivinä että osana suurempia projekteja. Mittaus on aina henkilökohtainen, jonka vuoksi se koskettaa jokaista työntekijää erityisellä tavalla. Se herättää kiinnostuksen omaa hyvinvointia kohtaan ja motivoi elintapamuutoksiin. InBody on erinomainen työkalu tavoitteiden asettamisessa ja muutosten todentamisessa.

WEBINAARIT & VERKKOLUENNOT 

Hyvinvointiaiheiset webinaarit, verkkoluennot ja podcastit ovat osa digitaalisia työhyvinvointipalveluja. Ne tavoittavat työntekijän ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaaliset hyvinvointipalvelut ovat erityisen tarpeellisia silloin, kun henkilöstöä on vaikea saada yhtä aikaa samaan paikkaan. Livestriimaus mahdollistaa reaaliaikaiset kysymykset, tallenne taas mahdollistaa kertaamisen ja ratkaisee aikatauluhaasteet. 

VERKKOVALMENNUKSET

Verkkovalmennukset koostuvat videotallenteista, valmennusteksteistä, tehtävistä ja työkaluista sekä etä- ja vertaistuesta. Verkkovalmennukseen voi helposti osallistua miltä tahansa laitteelta, ilman erikseen ladattavia ohjelmia tai appeja. Työhyvinvointiin liittyvät verkkovalmennukset toimivat työntekijän tukena oman hyvinvoinnin parantamisessa. Valmennus kulkee työntekijän mukana 24/7!

RÄÄTÄLÖITY HYVINVOINTIPÄIVÄ

Hyvinvointipäivä voi sisältää mitä erilaisempia aktiviteetteja. Kaikki työhyvinvointipäivämme ovat räätälöitävissä asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Toimimme myös yhteistyössä monien kumppanien, esimerkiksi rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Marcus ”Bosse” Grönholmin rallielämyspalveluiden kanssa. Haluatteko hypätä kartanlukijan paikalle aitoon ralliautoon Bossen yksityisellä rallitiellä? Samalla voidaan pitää kokous- tai virkistyspäivä halutuilla teemoilla. Järjestämme tämän alusta loppuun tiloineen ja tarjoiluineen!

tyohyvinvointipalvelut_vuosikello

Kuva: Työhyvinvointipalveluiden vuosikello, esimerkki työhyvinvointipalveluiden toteuttamisesta.

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT ONNISTUNEESTI

Työhyvinvointipalvelut edistävät ensinnäkin henkilöstön jaksamista, fyysistä ja henkistä hyvinvointia, toisekseen ennaltaehkäisevät sairauksia ja kolmanneksi vähentävät sairauspoissaoloja. Työntekijän oman hyvinvoinnin kehittämiseen voi tarjota monipuolisesti eri keinoja, joilla työntekijä voi sekä itsenäisesti että ryhmän tuella saavuttaa energisempää oloa ja parantaa omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointi on monien eri osa-alueiden summa, joihin pystytään useimmiten itse vaikuttamaan. Työhyvinvointipalvelut tuovat paljon positiivisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin, mutta niiden toteuttamisessa on ratkaistava myös monenlaisia haasteita. 

 

ONNISTUNEEN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN TUNNUSMERKKEJÄ

 • Onnistunut työhyvinvointiprojekti on hyvin suunniteltu ja sen tuloksia mitataan.
 • Palautetta kerätään sekä työntekijöiltä että esimiehiltä ja kokonaisuudesta raportoidaan.
 • Työntekijän kokonaishyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittymistä mitataan hyvinvointikyselyiden avulla
 • Johto ja yrityksen muu kulttuuri tukee ja kannustaa työntekijän aktivisuutta
 • Työntekijä pääsee itse vaikuttamaan ja valitsemaan juuri hänelle parhaiten sopiva keinoja
 • Vuorovaikutus sitouttaa ja saa aikaan parempia tuloksia
 • Toiminta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa
 • Yksilön kokonaishyvinvointi- ja työssä jaksaminen paranee
 
 

Parantamalla yksilön hyvinvointia, voidaan vaikuttaa siihen, miten työntekijä sietää työn tuomaa kuormitusta. Hyvinvoiva työntekijä on motivoituneempi, vastuullisempi ja tuottavampi.  Toisin päin ajateltuna, työtuottavuuden alenemaa voidaan ehkäistä huolehtimalla työntekijän hyvinvoinnista ennaltaehkäisevästi. Työssä jaksamiseen heijastuu myös yksilön työn ulkopuolinen toiminta, jonka vuoksi työntekijän kokonaishyvinvointia lähdetäänkin usein kehittämään. Yksilön parempi kokonaishyvinvointi parantaa esimerkiksi vastustustukykyä ja siksi todennäköisesti vähentää sairauslomia. Hyvinvointipalveluilla pyritään luomaan tilanne, jossa työntekijä pyrkii omalla toiminnallaan parantamaan omaa kokonaistilannettaan.

 

TYÖHYVINVOINNIN TEEMOJA YKSILÖN HYVINVOINTIIN:

 • unen ja palautumisen parantaminen
 • arjen- ja stressinhallinta
 • terveyttä tukeva ravinto
 • arkiaktiivisuus ja fyysinen kunto
 • levon ja rasituksen tasapaino
 • päihteiden käyttö
 • omasta hyvinvoinnista vastuunotto
 

Kun työntekijä pääsee valitsemaan hänelle itselle sopivimpia keinoja, hän myös sitoutuu projektiin paremmin. Johdon ja yrityksen muun kulttuurin tukiessa työntekijöitä ja kannustaessa osallistumaan työhyvinvointitoimiin, saadaan parempia tuloksia.

TIEDOTUS AVAINASEMASSA

Tiedotuksen rooli työhyvinvointipalveluiden toteuttamisessa on merkittävä, jotta kaikki työntekijät ovat tietoisia tarjottavista palveluista ja saavat osallistumiseen tarvittavan informaation. Me toimitamme tarvittavia aineistoja tiedotukseen ja toimimme aktiivisesti mukana hyvinvointiprojekteissa ja kumppanuussuhteissa. Yksi osa työhyvinvointitoimintaa on markkinoida ja myydä toiminta henkilöstölle.

PITKÄJÄNTEISTÄ JA JATKUVAA TYÖHYVINVOINTITOIMINTAA

Pitkäjänteinen ja jatkuva työhyvinvointitoiminta takaa työntekijöille paremmat onnistumismahdollisuudet ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan tilanteeseen. Oheisessa kuvassa on esimerkki työhyvinvointitoiminnan vuosikellosta, jossa palveluita on työntekijän saatavilla säännöllisin väliajoin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkuva prosessi, jota me olemme tukemassa.

Toimimme yhteistyössä esimerkiksi Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa, joka on julkaissut monipuolisen oppaan: ”Johda työhyvinvointia tuloksellisesti”

inbody-mittaukset

INBODY-MITTAUKSET OVAT SUOSITTU HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIPALVELU

InBody-kehonkoostumusmittaus on suosittu työhyvinvointipalvelu. Tässä valmennuspalvelussa toteutetaan InBody-mittaukset jokaiselle työntekijälle ja vedetään palauteluento mittausten jälkeen. Palvelu on erittäin motivoiva yksilötasolla, koska mittauksesta saa aina henkilökohtaista tietoa omasta kehonkoostumuksesta. Tässä palvelussa ylivoimaisesti olennaisinta on se, miten tuloksia tulkitaan ja miten mittauspalaute annetaan. Siinä punnitaan mittaajan ammattitaito.

Kehonkoostumuksesta voisi nostaa esille erityisesti viskeraalirasvan, eli sisäelimien ympärille kertyvän rasvan. Tämä rasva heikentää sisäelinten aineenvaihduntaa ja se on yhdistetty moniin terveysongelmiin. InBody-mittauksessa saadaan selville tämän rasvan määrä ja samalla selviää onko se suositusten tasolla. Viskeraalirasva on siitä kiitollinen, että sen määrään pystyy vaikuttamaan elintavoilla.

Mittaukset toimivat loistavana starttina työhyvinvointiprojekteille ja niillä pystytään seuraamaan tarvittaessa myös kehitystä. Monissa yrityksissä mittaukset onkin yhdistetty muihin hyvinvointipalveluihin, kuten luentoihin ja verkkovalmennuksiin. Näin saadaan sitoutettua henkilöstöä monipuolisemmilla keinoilla, antamalla tukea ja työkaluja pitkäjänteisesti. Kehonkoostumusmittaus antaa suuntaa mahdollisesti tulevista henkilöstön terveysriskeistä, joka vuoksi InBody-mittaukset toimivat apuna myös ennaltaehkäisevien työhyvinvointitoimien suunnittelussa.

Tyohyvinvointi ja yksilon hyvinvointi

MITÄ TYÖHYVINVOINTI ON?

Henkilöstön hyvinvointiin keskittyvät työhyvinvointipalvelut ratkaisevat itse asiassa hyvin usein yksilön hyvinvointihaasteita. Työyhteisön ja työnantajan hyöty syntyy yksilön hyvinvoinnin paranemisesta. Mittari voi olla esimerkiksi tuottavuus, sairauspoissaolot tai vaikkapa tyytyväisyys ja motivaatio. Yksilön hyvinvointia voidaan lähestyä lähestyä monestakin eri kulmasta, kuten elinvoimaisuuden, erilaisten toimintakykyjen ja kapasiteetin kautta. Tässä mallissa yksilön oma hyvinvointi on siis oikeastaan jatkuvaa huolenpitoa ja kehittämistä edellyttävä kyky ja tapa. Hyvinvointi siis ei tarkoita sitä, että ei olla juuri tällä hetkellä sairaana. Jollekin se voi tarkoittaa ensisijaisesti tasapainoa, hallinnan tunnetta ja henkisen kasvun tai kehittymisen tuomaa täyttymystä. 

Hyvinvointi on yksi niistä asioista, joita ajaudumme turhan usein pitämään itsestään selvyytenä. Niin kauan, kuin tullaan jotenkuten toimeen ja elimistö ja pääkoppa kestävät arjen myrskyt, hyvinvoinnille ei välttämättä anneta kovin suurta huomiota ja painoarvoa. Olisi kuitenkin tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista jo ennen kuin se alkaa rakoilemaan ja välttää näin suurimmat ylilyönnit. Peli ei ole kuitenkaan menetetty, vaikka havahtuisikin siihen, että on jo ehtinyt liian monta vuotta laiminlyömään omaa hyvinvointiaan ja joku sairauskin on ehtinyt jo puhjeta. Aina voi yleisellä tasolla omaa hyvinvointiaan parantaa, oli lähtötaso mikä tahansa.

Työhyvinvointiluennoilla keskitytään siihen, miten voidaan vaikuttaa omaan tilanteeseen ja käydään läpi konkreettisia arjen esimerkkejä. Herätetään omat ajatukset ja pysähdytään hetkeksi miettimään. Mitä voisimme tehdä toisin, jotta oma elämä ottaisi paremman suunnan? Joskus oman hyvinvoinnin parantaminen voi olla pelkästä levosta ja palautumisesta kiinni, toisella kertaa taas pieni liikunnan lisäys arkeen toimii oikeana lääkkeenä. Työhyvinvointiluennoilla käsitellään hyvinvointia suoraviivaisesti, turhia kikkailematta ja kainostelematta. Lempeä ja rento ote muistuttaa kuitenkin siitä, että hyvinvointi ei ole suorittamista, vaan stressitöntä itsestään huolehtimista. Hyvinvointiluennoilta saa innostusta, motivaatiota, työkaluja ja keinoja hoitaa omaa hyvinvointiaan, itselle sopivalla tavalla!

Lue lisää hyvinvointiluennoista luentosivulta!

Tyohyvinvointipalvelut verkkovalmennuksena

Kuvateksti: Verkkovalmennus ei katso aikaa tai paikkaa. Valmennusvideoita voi käydä läpi vaikka lounastauolla tai työmatkalla. 

Tyohyvinvointipalvelut verkkokurssina

Kuvateksti: Verkkovalmennus toimii kaikilla laitteilla, joissa vain on nettiyhteys. Erillisiä ohjelmia tai applikaatioita ei tarvitse asentaa.

HENKILÖSTÖN VERKKOVALMENNUKSET OIKEAAN AIKAAN

Henkilöstön verkkovalmennus on ratkaisu silloin kun henkilöstöä on vaikea saada samaan paikkaan yhtäaikaa. Työskennellään kenties eri paikkakunnilla, monessa vuorossa tai on yksinkertaisesti muuten yrityksen toiminnan kannalta mahdotonta järjestää koko henkilöstöä yhtä aikaa luentosaliin tai tyhy-päivään. Tällöin digitaaliset työhyvinvointipalvelut ovat suuressa arvossaan. Niillä tavoitetaan koko henkilöstö tasapuolisesti. Digitaalisista hyvinvointipalveluista verkkovalmennukset ovat sellaisia, joissa sitoutetaan työntekijää pidemmäksi aikaa oman hyvinvointinsa pariin.

Suljetuilla alustoilla toimivat verkkovalmennukset ovat helppokäyttöisiä ja niihin pystyy osallistumaan halutessaan myös anonyymisti. Mitään erillisiä ohjelmia tai applikaatioita ei tarvita, valmennukseen voi kirjautua miltä tahansa laitteelta, jossa on nettiyhteys. Valmennussisältöä voi käydä läpi juuri silloin, kun itsellä on siihen paras hetki.

Verkkovalmennuksissamme henkilöstön hyvinvointia parannetaan yksinkertaisilla keinoilla, jotka on helppo sovittaa arkeen. Valmennuksista saa motivaatiota, ideoita, vinkkejä ja omaseurantatyökaluja. Verkkovalmennukset koostuvat usein valmennusvideoista, oheisteksteistä, tehtävistä ja vinkeistä. Usein tukena on myös valmentajan etätuki, jossa valmentaja vastaa arkisin kysymyksiin suljetulla valmennusalustalla.

Verkkovalmennukset sisältävät:

 • Valmennusvideoita
 • Ideoita, vinkkejä, tietoiskuja
 • Tehtäviä & omaseurantatyökaluja
 • Valmentajan etätuki (saatavana myös ilman etätukea)
 • Vertaistuki ja yhdessä onnistuminen
 
 

Verkkovalmennuksen hyödyt:

 • Jokainen osallistuja voi edetä omaan tahtiin
 • Saavuttaa työntekijän juuri oikeaan aikaan
 • Ei ole sidottu paikkaan
 • Kustannustehokas keino
 • Monipuolinen sisältö tukee viestiä
 • Omaseurantatyökalut auttavat kartoittamaan omaa tilannetta
 • Helpot keinot arkeen sovitettavaksi
 • Mahdollisuus osallistua anonyymisti
 • Voi keskittyä itselle tärkeimpiin aihealueisiin
 • Valmiiksi mietitty hyvinvointipolku tukee onnistumista

Jaa työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin!

ernopolus tunnuslogo valkoinen

lähetä meille viestiä