Workshopit

Tapojensatulos_workshop_ErnoPolus

Pidän asiakasyrityksissä workshopeja, joiden sisältö voidaan räätälöidä asiakasyrityksen toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Alla esimerkki Hyvinvoinnin ABC -workshopista.

HYVINVOINNIN ABC – workshop (3h)

Workshop on yhdistelmä tietoiskuja, keskustelua, omaa pohdintaa, tavoitteiden asettamista, haasteiden taklaamista ja työkirjatyöskentelyä.

PALVELUN KUVAUS:

Tässä kolmen tunnin workshopissa lähestytään oman hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia ja osa-alueita monipuolisin työkaluin. Workshop koostuu mm:

 • informaatio-osuuksista
 • pari- /pienryhmätyöskentelystä
 • omien tavoitteiden asettamisesta
 • haasteiden ja pullonkaulojen purkamisesta
 • kokemusten & ideoiden jakamisesta.

Osallistujille jää mukaan itse asetetut tavoitteet sekä monipuoliset tiedot & työkalut oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

VALMENNUKSEN TEEMOJA MM:

 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kaikki ulottuvuudet
 • Liikunta, ravitsemus ja uni tasapainoon
 • Henkinen balanssi, stressinhallinta, sallivuus & inhimillisyys
 • Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi
 • Terveiden elintapojen sovittaminen omaan arkeen & ajanhallinta
 • Asiakkaan spesifit toiveet otetaan huomioon!

VALMENNUKSEN TAVOITTEET:

 • Työntekijöiden valmiuksien parantaminen ja tukeminen henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • Konkrettisten tavoitteiden asettaminen
 • Työkalujen ja vinkkien kautta uudet toimintatavat osaksi arkea

Workshop on suomenkielinen ja saatavilla koko Suomessa.