WORKSHOPIT

Workshop on yhdistemä luentoa, tietoiskuja, keskustelua, omaa pohdintaa ja ajatusten herättelyä, tavoitteiden asettamista, haasteiden taklaamista ja työkirjatyöskentelyä. Workshop on luentoa osallistavampi muoto, koska siinä on aina mukana myös jokin toiminnallinen osuus ja enemmän dialogia. Työntekijää konkreettisesti aktivoidaan oheismateriaalien ja tehtävien avulla.

  • Workshopit ovat yhdistelmä teoriaa ja käytännön tekemistä
  • Työskentely voi olla itsenäistä, parin kanssa tai ryhmissä
  • Polku on suunniteltu aina valmiiksi, joten eteneminen on helppoa

 

IHMINEN ON TAPOJENSA TULOS -WORKSHOP

”Ihminen on tapojensa tulos” -workshopissa mietitään yhdessä hyvinvointiin vaikuttavia omia hyviä ja huonoja tapoja, miten tapoja muutetaan ja miten niiden avulla voidaan saavuttaa oikein asetettuja tavoitteita. Workshopissa jokainen työntekijä saa ensin tutkia omia tapojaan opastuksen mukaan ja sen jälkeen valita kriittisimmät tavat muutettavaksi. Jokainen asettaa myös itselleen tärkeitä tavoitteita ja tekee suunnitelman tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Tilaisuuden päättyessä jokaisella on ylös kirjoitettuna konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet oman hyvinvointinsa parantamiseksi.

Tästä workshopista on saatavana myös digitaalinen versio.

Kysy lisää workshopeista!

hyvinvointi_workshop_tyokirja_ernopolus

Workshopit ovat yhdistelmä teoriaa ja käytännön tekemistä. 

Katso lyhyt video Ihminen on tapojensa tulos workshopista!

IHMINEN ON TAPOJENSA TULOS WORKSHOP – DIGITAALINEN VERSIO

”Ihminen on tapojensa tulos” – workshopista on saatavilla myös digitaalinen versio. Digitaalinen versio workshopista on videotallenne, jossa on mukana havainnollistavia kuvia ja dioja sanallisen viestin tueksi sekä ladattava pdf-työkirja. Digitaalinen workshop tavoittaa henkilöstön juuri silloin, kun hetki siihen on sopiva, riippumatta toimipaikasta.

Jaa työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin!

ernopolus tunnuslogo valkoinen

lähetä meille viestiä