TYÖKYKY & ENERGISEMPI ARKI -VERKKOVALMENNUS

Työkyky & Energisempi arki -verkkovalmennus on rakennettu asiakasyritystemme työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen ja sparraamiseen. Tämä verkkovalmennus on suunniteltu palvelemaan monipuolisesti suuriakin osallistujamääriä. Tämän vuoksi valmennuksesta löytyy jokaiselle osallistujalle jotain, mitä lähteä omassa hyvinvoinnissa ja jaksamisessa parantamaan. Valmennus on toteutettu niin, että valmennus on helposti sovitettavissa kiireisen, työssäkäyvän ihmisen arkeen. 

Osallistuja voi itse valita, mihin osa-alueisiin ja teemoihin hän itse haluaa keskittyä ja missä olisi eniten parannettavaa. Valmennus toteutetaan useimmiten niin, että se sisältää valmentajan etätuen. Etätuki toteutetaan suljetulla valmennusalustalla ja kysymyksiä voi esittää myös anonyymisti. Valmentaja kulkee koko valmennuksen ajan osallistujien mukana ja vastaa kysymyksiin aina arkisin 24h kuluessa.

Tämä valmennus sopii erityisen hyvin sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja pientä motivointia omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Valmennuksen runsaasta sisällöstä johtuen, valmennuksessa on kuitenkin eväitä myös aktiivisemmalle yksilölle.

Mies katsoo verkkovalmennusvideota alypuhelimella

Digitaaliset hyvinvointipalvelut tavoittavat koko henkilökunnan kustannustehokkaasti.

verkkovalmennuksen rakennetta kuvaileva kuva

VERKKOVALMENNUS KOOSTUU:

Verkkovalmennus koostuu n. 20 valmennusmoduulista, joista jokainen sisältää valmennusvideon, oheistekstin, havainnollistavia kuvia, omaseurantatehtäviä, vinkkejä ja työkaluja. Jokaisessa valmennusmoduulissa voi kysyä valmentajalta aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja käydä keskustelua muiden osallistujien kanssa.

Valmennuksessa ei ole pakollista osallistua keskusteluun tai kysyä kysymyksiä, mutta olemalla aktiivinen, saa valmennuksesta itselleen suurimman hyödyn. 

Hyvinvointiaiheisen verkkovalmennuksen sisaltoa

KATTAVA JA MONIPUOLINEN SISÄLTÖ

Valmennuksessa on erittäin runsas sisältö. Jokaisesta hyvinvointiteemasta löytyy video, syventävä teksti, tehtäviä, vinkkejä ja työkaluja. Tämä valmennus ei ole pelkkää informaation siirtämistä valmentajalta osallistujille. Tavoitteena on nimenomaisesti antaa osallistujille konkretiaa ja helposti arkeen siirtyviä toimintamalleja. Osallistuja voi valita, mitä teemoja alkaa omassa elämässään työstämään. Suosittelemme lämpimästi jokaiselle ainakin tarkastelemaan omaa unta ja palautumista. Silloin kun nämä asiat ovat kunnossa, jaksaa alkaa panostamaan myös muihin osa-alueisiin. Virkeänä arki tuntuu kaikin puolin helpommalta.

Moduuleissa käydään läpi myös syömisen psykologiaa, stressiä, ateriarytmin vaikutuksia, ravintoaineita, arjenhallintaa, arkiaktiivisuutta ja monesta näkökulmasta omaa hyvinvointia ja sen priorisointia. Valmennuksen tavoitteena on motivoida ja innostaa jokaista osallistujaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Saada tekemään pieniä, hyviä arjen valintoja ja tapoja, jolla elämä muuttuu energisemmäksi ja olo kevyemmäksi.

Nainen katsoo verkkovalmennusvideota

MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA

Verkkovalmennus tavoittaa kaikki osallistujat paikasta ja ajasta riippumatta. Osallistuja voi itse valita, milloin valmennuksen sisältöä kuluttaa. Osallistuminen onnistuu miltä tahansa älylaitteelta, jossa on internetyhteys. Valmennusvideoita voi katsoa vaikka työmatkalla bussissa istuskellessa tai kahvitauolla. 

Valmennukseen osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Mitään erillisiä applikaatioita ei tarvitse ladata. Osallistuja luo vain omat tunnukset palveluun, kirjautuu sisään ja alkaa hommiin.  

HELPPOA & NOPEAA

Valmennuksen sisältö on tehty helposti kulutettavaksi. Valmennusvideot ovat kestoltaan lyhyitä ja kompakteja. Sisällössä keskitytään niihin seikkoihin, joilla on suurin merkitys omassa hyvinvoinnissa. Usein nämä asiat ovat juuri niitä perusasioita, jotka ovat lähes itsestäänselviä, mutta usein unohtuvat. 

Omaa hyvinvointia lähdetään parantamaan pienillä askelilla, jotta muutoksista tulisi pysyviä ja ne eivät kuormittaisi liikaa arkea. Valmennuksen tarkoitus on nimenomaan helpottaa osallistujan arkea ja parantaa hyvinvointia. Jokainen voi valmennuksen avulla tunnistaa, mitä parannettavaa omassa arjessa on. Joku tarvitsee parempaa unta, toinen taas ruokailutapojen muuttamista ja kolmas lisää arkiaktiivisuutta.

Verkkovalmennus kotona
verkkovalmennus_hyodyt

MITKÄ OVAT VALMENNUKSEN HYÖDYT

Valmennuksesta hyötyy jokainen, joka kokee, että jotain parannettavaa omassa hyvinvoinnissa löytyy. Erityisen hyödyn tästä valmennuksesta saavat ne, jotka kaipaavat lisää motivaatiota ja innostusta, sekä valmentajan tukea. Valmennuksen avulla voi:

 • Lisätä unen määrää ja parantaa sen laatua
 • Vähentää naposteluntarvetta
 • Saada tasaisesti energiaa koko päiväksi
 • Kohottaa omaa fyysistä ja henkistä kuntoa
 • Vaikuttaa omaan stressitilaan positiivisesti
 • Vahvistaa positiivista itsepuhelua
 • Aloittaa liikkuminen nollista
 • Asettaa itselleen hyviä tavoitteita

KENELLE VALMENNUS SOPII

Tämä valmennus sopii monipuolisen sisältönsä vuoksi kaikille. Sisällöstä voi itse valita, mihin haluaa keskittyä. Erityisesti tämä valmennus sopii, mikäli:

 • Kaipaa motivaatiota
 • Haluaa päästä ylös sohvalta
 • Toivoisi stressaavansa vähemmän
 • Tarvitsee enemmän energiaa
 • Haluaa parempaa jaksamista
 • Haluaisi päästä tavoitteisiinsa
 • Arki tuntuu selviytymistaistelulta
 • Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt
verkkovalmennus_miksi

MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA

Valmennus innostaa, motivoi ja herättää ajattelemaan omaa kokonaistilannetta. Mitkä asiat omassa hyvinvoinnissa ovat sellaisia, joihin on hyvä panostaa ja mitkä ovatkin jo kunnossa.

 • Verkkovalmennus innostaa ja motivoi
 • Saa monipuolisesti keinoja oman hyvinvoinnin parantamiseen
 • Tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä
 • Valmentajan tuki
 • Yksinkertainen ja helppo käyttää

Jaa työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin!

ernopolus tunnuslogo valkoinen

lähetä meille viestiä