Luennot

Olen pitänyt satoja hyvinvointiaiheisia luentoja suomalaisyrityksissä. Tässä yleisimpiä aiheita ja sisältöjä, joiden lisäksi myös räätälöinti on toki mahdollista.

1. HYVINVOINNIN KULMAKIVET (90min)

LUENNON KUVAUS:

Ollakseen elinvoimainen ja työkykyinen, yksilön hyvinvoinnin kulmakivien täytyy olla kunnossa. Tällä valmennusluennolla käydään läpi olennaisimmat asiat terveyttä tukevasta ravitsemuksesta, liikunnasta terveystekijänä sekä hyvästä unesta koko hyvinvoinnin kivijalkana. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mikä on toisarvoista? Miten elintapamuutokset sovitetaan arkeen ja mistä kannattaa aloittaa, pysyvien positiivisten muutosten varmistamiseksi?

LUENNON TEEMAT:

 • Terveyttä tukeva ravitsemus
 • Liikunta terveystekijänä
 • Hyvä uni kaiken hyvinvoinnin perustana

LUENNON TAVOITTEET:

Työntekijöiden valmiuksien parantaminen ja tukeminen henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

2. UNI & PALAUTUMINEN (60min)

LUENNON KUVAUS:

Meistä jokainen tarvitsee virkistävää ja riittävää unta ollakseen elinvoimaisia ja aikaansaavia. Unella ja palautumisella on suora yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn. Joka viides suomalainen aikuinen kärsii jonkilaisesta unihäiriöstä ja sadat tuhannet syövät säännöllisesti unilääkkeitä. Monet uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin parannettavissa myös tiedostamalla hyvän unen salaisuudet ja työstämällä omia elintapojaan ja rutiinejaan. Tältä valmennusluennolta jokaiselle kuulijalle lähtee mukaan käytännöllisiä keinoja oman unen ja palautumisen parantamiseksi.

LUENNON TEEMAT:

 • Hyvä uni kaiken hyvinvoinnin perustana
 • Nukkumisrutiinit kuntoon
 • Unen fysiologia kansan kielellä

LUENNON TAVOITTEET:

Työkyvyn parantaminen ja ylläpitäminen unen laatua ja määrää lisäävällä valmennuksella.

 

3. LIIKUNTA TERVEYSTEKIJÄNÄ (60min)

LUENNON KUVAUS:

Säännöllinen, yksilön tilannetta ja tavoitteita tukeva liikunta on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveyden ja suorituskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät oikeanlaista liikunnan harrastamista. Tässä valmennuksessa käymme läpi liikunnan monipuolisia vaikutuksia elämäämme ja pohdimme, miten liikkeelle lähdetään motivoivasti, turvallisesti ja tuloksellisesti.

LUENNON TEEMAT:

 • Liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset
 • Mitä, miten ja kuinka paljon?
 • Liikunnan sovittaminen omaan arkeen

LUENNON TAVOITTEET:

Kannustaa säännölliseen liikuntaan, neuvoa ja antaa vinkkejä harrastusten valinnassa ja liikkeelle lähtemisessä.

 

4. TERVEYTTÄ & JAKSAMISTA TUKEVA RAVITSEMUS (60min)

LUENNON KUVAUS:

Mikä on olennaista terveellisessä ravitsemuksessa? Kaiken ei tarvitse olla heti kunnossa, mutta muutamien perusasioiden pitää. Tässä valmennusluennossa priorisoidaan tärkeimmät elementit ja opitaan soveltamaan ne omaan arkeen. Teknisten elementtien lisäksi keskustellaan syömisen psykologisesta puolesta. Syyllisyys, kieltäytyminen ja muut negatiiviset tunteet ovat usein hallitsevia syömisen kanssa kamppailevilla ja tähän haemme uuden lähestymiskulman.

LUENNON TEEMAT:

 • Ateriarytmi & muut ravitsemuksen kivijalat
 • Syömisajatus – suhtautuminen ruokaan
 • Energiaravintoaineet ja niiden lähteet, tarpeet & tehtävät elimistössä

LUENNON TAVOITTEET:

Työntekijöiden ravintotietouden parantaminen sekä elintapamuutosten tukeminen.

 

5. TIE ONNISTUMISEEN (60min)

LUENNON KUVAUS:

Tällä luennolla pohditaan onnistumisen osatekijöitä missä tahansa haasteessa tai tavoitteessa. Käännetään katse tulevaisuuteen, mietitään omia motivaatiotekijöitä ja onnistumisten osatekijöitä pitkällä tähtäimellä. Tämän päivän teot ovat investointeja parempaan huomiseen. Omien tavoitteiden asettaminen on luonnollista tämän luennon lopussa.

LUENNON TEEMAT:

 • Motivaation löytäminen
 • Tavoitteen asettaminen
 • Onnistuminen pitkällä tähtäimellä

LUENNON TAVOITTEET:

Kysytään itseltämme laadukkaampia kysymyksiä ja sitä kautta selvitetään, mitä minä oikeasti haluan. Jokainen asettaa vähintään yhden, itselleen tärkeän tavoitteen ja selvittää mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää.

 

6. ISTUJASTA AKTIIVIKSI (60min)

LUENNON KUVAUS:

Ihminen on luotu seisoma-asentoon ja liikkeeseen. Työelämä on kuitenkin muuttunut monien osalta lähes jatkuvaksi istumiseksi ja tämä voi aiheuttaa monenlaisia fyysisiä ja henkisiäkin kapeikkoja. Tällä luennolla pohditaan vastavetoja istumisen ”oireille”, herätään ajattelemaan omien rutiinien paremmaksi muuttamista ja mietitään toki sohvan kulutuksenkin vähentämistä.

LUENNON TEEMAT:

 • Istumatyön vaikutukset elimistöön & psyykeesen
 • Herättävät esimerkit istumistutkimuksista
 • Vinkkejä oireiden ehkäisyyn & vähentämiseen

LUENNON TAVOITTEET:

Vähennetään istumista jokapäiväisessä arjessa ja opitaan lievittämään istumisen mukanaan tuomia oireita.

 

7. TERVEYSTIETOVISA workshop / luento (90min)

KUVAUS:

Yhdistettynä tärkeää tietoa, hauskaa keskustelua sekä ryhmätyötä. Tässä valmennuksessa jokainen osallistuja haastetaan pohtimaan hyvinvointiasioita hauskan ryhmätietovisan kautta. Tässä valmennuksessa syntyy aina mielenkiintoista keskustelua sekä hyviä oivalluksia. Tulosten läpikäyntiosiossa annetaan tiiviit tietoiskut kaikista käsitellyistä aiheista ja lopussa vedetään tiivistetysti yhteen hyvinvoinnin kulmakivet.

VALMENNUKSEN TEEMAT:

 • Kysymysten teemat vaihtelevat mm. ravinnon, fysiologian, alkoholin, elintapojen, terveystutkimusten ja -suositusten ympärillä.
 • Pienryhmissä synnytetään keskustelua ja oivalluksia.
 • Lopussa tiivistyy ja kirkastuu hyvinvoinnin kulmakivet.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET:

Aktivoidaan ajattelemaan hyvinvointiasioita ja keskustelemaan niistä. Työntekijöiden valmiuksien parantaminen ja tukeminen henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Luennot ovat suomenkielisiä ja saatavilla koko Suomessa.