InBody -info

InBody kehokoostumusmittauslaite on tarkin ja luotettavin menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Kehonkoostumusmittauksen avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kehon tämän hetkisestä tilasta. InBody-menetelmää hyödynnetään kaikkialla, missä on tarpeen mitata kehoa ja sen muutoksia. InBody720-laitteistoa on käytetty jo pitkään mm. sairaaloissa, työterveysasemilla, tutkimuslaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, kuntokeskuksissa, yliopistoissa ja urheiluvalmennuksessa.

INBODY-KEHONKOOSTUMUSANALYYSI KERTOO:

 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot
 • Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
 • Visceral Fat-arvo (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala / cm)

Lue mittaukseen valmistautumisesta täällä!

VISKERAALIRASVA TÄRKEÄ MITTARI

Tulos kertoo sisäelinrasvan määrän (ns. viskeraalinen rasva), joka on olennainen terveysmittari. Arvo ilmaistaan neliösentteinä (cm2) vatsaontelon poikkileikkauskuvasta navan korkeudelta. Harmaa soikio kuvaa normaalialuetta eri ikäisillä mitattavilla. Suositeltava arvo iästä riippumatta on alle 100 cm2. Viskeraalirasva on terveyden kannalta merkittävämpi tekijä kuin ihonalainen rasva, joka vaikuttaa ulkonäköön ja ympärysmittoihin viskeraalirasvaa enemmän.

Liian suuri määrä viskeraalista rasvaa on yhteydessä moniin vakaviin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen ja sydänsairauksiin. Merkittävin viskeraalirasvaa kasvattava tekijä on liikunnan puute. Elintapoja korjaamalla saadaan viskeraalirasvassa aikaiseksi merkittäviä muutoksia jo noin kolmessa kuukaudessa. Vastaavasti lopetettaessa liikunta viskeraalirasva kohoaa verraten nopeasti. Liikkumattomuuden ohella epäterveellinen ravinto, tietyt päihteet, stressihormonit ja perimätekijät vaikuttavat haitallisesti viskeraalisen rasvan määrään. Viskeraalirasva onkin yksi parhaista elintapoja kuvaavista muuttujista.

PAINOKONTROLLI ANTAA SUUNTAA

Painokontrolli -osiossa annetaan ehdotus rasva- ja lihasmäärän muuttamisesta, jotta saavutetaan ideaalinen kehon koostumus mitattavalle henkilölle. Ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti. Näin ollen tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuksesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino. + ja – kertovat, tarvitseeko painoa lisätä tai vähentää. Jos olet 0-5 kg:n päässä ideaalipainostasi, voit pitää itseäsi normaalipainoisena. Kontrollien tarvoitteet on laskettu miehille 15 rasvaprosentin mukaan ja naisille 23 rasvaprosentin mukaan.

Ideaalipaino = nykyinen paino +/- painokontrolli Painokontrolli = rasvakontrolli + lihaskontrolli Rasvakontrolli = muutos rasvamassassa (Huom. useilla kevytrakenteisilla urheilijoilla tulos voi olla + alkuinen) Lihaskontrolli = toivottu muutos lihasmassassa (Arvo ei ole koskaan negatiivinen)