INBODY-MITTAUKSET HENKILÖSTÖLLE

InBody-mittaukset toimivat ensinnäkin loistavasti työhyvinvointitapahtumien ja virkistyspäivien ohjelmana ja toisekseen tehokkaana yksilön motivointikeinona. Olemme kuulleet monesti asiakkailtamme työntekijöiden motivoituneen liikkumaan ja parantamaan elintapojaan juurikin Inbody-mittauksen ansiosta! Toteutamme Inbody-mittaukset ns täydellisenä avaimet käteen -palveluna yrityksen omissa toimitiloissa tai missä tahansa henkilöstötapahtumissa ympäri Suomen. Innostava Inbody-mittaus on yksi suosituimmista palveluistamme ja osa asiakkaistamme järjestääkin Inbody-mittaukset henkilöstölleen useammankin kerran vuodessa. Mittaukset on helppo järjestää tarvittaessa myös työpäivän lomassa, sillä yhden työntekijän mittaus kestää vain noin 2 minuuttia.


”Moni on jälkeenpäin salilla kommentoinut lähteneensä liikkeelle nimenomaan mittauksen innostamana.”

Tero Aalto

Sovellusasiantuntija

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus


”Inbody-mittauksen mahdollisuus herätti työntekijöidemme keskuudessa suuren mielenkiinnon ja kaikki kynnelle kykenevät osallistuivatkin mittaukseen ja tulosten analysointiin innoissaan.”

Tuomo Kokkonen

HR / Finance Coordinator

Roima Intelligence Inc


INBODY-MITTAUS ON HENKILÖKOHTAINEN JA MOTIVOIVA

Inbody-mittaus on aina henkilökohtainen, jonka vuoksi se koskettaa ihmistä yksilötasolla. Mittaajan ehdoton ammattitaitovaatimus on antaa motivoiva ja olennaiseen keskittyvä tulosten tulkintaohjeistus. Tässä Ernon pitkä kokemus ja ihmistuntemus ovat avainasemassa.

Jokainen Inbody-mittauksessa kävijä saa itselleen heti mittauksen jälkeen henkilökohtaisen tulosraportin. Kehonkoostumusmittauksen tulosraportti antaa tarkkaa tietoa yksilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tunnusluvuista. Henkilökohtaiset tulokset ovat mielenkiintoisia ja herättävät motivaation omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mittaustuloksista voisi erityisesti nostaa esiin sisäelimien ympärillä olevan viskeraalirasvan, joka on yhteydessä moniin sairauksiin.

Sisäelimien ympärillä oleva rasva on siitä kiitollinen, että se alkaa reagoimaan suhteellisen nopeasti muutoksiin. Mikäli InBody-mittauksessa havaitaan liian korkea viskeraalirasvan määrä, voi omiin terveysriskeihin vaikuttaa muuttamalla elintapojaan. Yksi merkittävä viskeraalista rasvaa kasvattava tekijä on liikunnan puute. Tähän sisäelinrasvaan pystyy vaikuttamaan myös muun muassa terveyttä tukevalla ravinnolla, vähentämällä stressiä ja alkoholin käyttöä.

 

PALAUTELUENNOLTA VINKKEJÄ

Pääsääntöisesti Inbody-mittaukset toteutetaan laajempana valmennuspalveluna, jossa työntekijät käyvät ensin vuoron perään mitattavana. Kun kaikki halukkaat on mitattu, kokoonnutaan palauteluennolle, jossa käydään läpi mittauksessa saadut tulokset ja tulosraportin oikeaoppinen tulkinta. (jokaisen on helppo seurata omaa raporttiaan luennon aikana) Palauteluento on rento ja kannustava, ja sieltä saa samalla hyviä vinkkejä oman kehonkoostumuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen. 

TULOSTEN SEURANTA

Mittauksesta saatava tulosraportti on erinomainen työkalu konkreettisten tavoitteiden asettamisessa. Numeroilla mitattava tarkka tavoite on helpompi maalitaulu osuttavaksi, kuin ympäripyöreät ”olisi kiva joskus vähän..” -tyyliset tavoitteet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi lihasmassan kasvatus, rasvamassan vähentäminen, viskeraalirasvan pienentäminen tai yleisellä tasolla hyvinvoinnin parantaminen painonpudotuksen avulla. 

 

YHTEINEN TAVOITE

Seurantamittausten avulla pystyy tarkasti seuraamaan yksilön tavoitteiden toteutumista. Useammat mittaukset antavat myös mahdollisuuden järjestää työpaikalla leikkimielisiä kisoja, jossa voi asettaa koko henkilöstölle yhteisen tavoitteen. Mikäli haluatte järjestää kisan, otamme tämän huomioon mittauksia tehdessämme. Toimitamme teille yrityksenne henkilöstöstä anonyymit kollektiiviset alku- ja loppumittausraportit, joista selviää saavutetut tulokset. Teidän tehtäväksenne jää palkita henkilöstönne hienosta suorituksesta!

Täältä voit lukea mittaukseen valmistautumisohjeet!

Katso video

Katso lyhyt esittelyvideo InBody-mittauksesta!

inbody-mittaukset

INBODY-MITTAUS KERTOO VISKERAALISEN RASVAN

”Vyötärölihavuudessa ylipaino kertyy tavallista enemmän keskivartaloon. Suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle. Tätä rasvaa kutsutaan sisälmysrasvaksi eli viskeraaliseksi rasvaksi. Vyötärölihavuuteen liittyy yleensä myös maksan rasvoittuminen. Vatsaonteloon kertynyt liikarasva aiheuttaa monia sairauksia. Siksi vyötärölihavuus on tärkeä tunnistaa.”

 

Lähde: Duodecim Terveyskirjasto

NÄIN INBODY-MITTAUKSET JÄRJESTETÄÄN YRITYKSESSÄNNE:

 1. Tämä on täysin ”Avaimet käteen” -palvelu, jossa me huolehdimme kokonaisuudesta alusta loppuun.
 2. Tulemme paikalle sovitusti mittauskaluston kanssa ja suoritamme Inbody-mittaukset sovitussa aikataulussa.
 3. Työntekijät käyvät kukin vuorollaan mittauksessa, joka kestää vain noin 2 minuuttia per henkilö.
 4. Mittauksen jälkeen työntekijä saa heti henkilökohtaisen mittausraportin, josta selviää tarkasti kehon koostumus. 
 5. Kun kaikki työntekijät on mitattu, pidetään ”Totuuden hetki” -palauteluento, jossa analysoidaan tulokset, käydään läpi lukujen merkitykset, vastataan herääviin kysymyksiin ja saadaan vinkkejä oman hyvinvoinnin parantamiseen. 

 

Me toimitamme materiaalit sisäiseen viestintään mittauspäivän järjestämisestä, teidän huoleksenne jää vain jakaa informaatio työntekijöillenne! Mittauspisteen tilantarve on vain muutaman neliön kokoinen tila, josta löytyy pöytätaso ja pari tuolia sekä pistorasia.

HINNAN MUODOSTUMINEN:

Hinta määräytyy mitattavien henkilöiden määrän mukaan. Tässä esimerkki:

 • Minimilaskutus on 1000€, joka sisältää 20 mittausta
 • Minimilaskutus hinta sisältää myös Totuuden hetki -palauteluennon
 • Kappalehinta 20 mittauksen ylittävältä osalta on 25€ / henkilö
 • Hinta sisältää kaikki järjestely-, kuljetus-,  matka-, ym kulut pääkaupunkiseudulla
 • Hintaan lisätään alv 24%

Mikäli mitattavia on yli sata, porrastetaan mittaukset useammalle päivälle mitattavien määrän mukaan. 

Järjestämme mittauspäiviä ympäri Suomen, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

inbody-mittaukset

INBODY-MITTAUKSET – TARKIN JA LUOTETTAVIN MENETELMÄ

INBODY720 -kehonkoostumusmittaukseen käytettävää laitteistoa on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi sairaaloissa, työterveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa, kuntokeskuksissa, urheiluvalmennusessa ja yliopistoissa. InBody -kehonkoostumuslaite on markkinoiden tarkin ja luotettavin menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Sen avulla on helppo mitata kehoa ja sen muutoksia tarkasti numeroiden valossa. InBody720 ei käytä laskiessaan tuloksia oletuksia sukupuoleen tai ikään liittyen, vaan tulokset perustuvat 100%:sti itse mittaukseen. Tämä on merkittävä mittauksen validiuteen vaikuttava ominaisuus.

Laitteen käyttämä BIA (Biolectrical Impedance Analysis), eli bioimpedanssimittaus on tarkka, nopea ja turvallinen menetelmä. BIA perustuu erittäin pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi useita eri reittejä pitkin (käsi- ja jalkaelektrodeista). Kudokset ja nesteet vaikuttavat sähkövirran kulkuun. Tähän perustuen analysoidaan kehon koostumus sen eri osissa.

 

INBODY -KEHONKOOSTUMUSANALYYSI KERTOO:

 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg) Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg) Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo) 
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
 • Viskeraalirasva (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala)

 

Inbody-mittaus on mielenkiintoinen, motivoiva, informatiivinen ja auttaa asettamaan tavoitteita!

 
 

Jaa työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin!

ernopolus tunnuslogo valkoinen

lähetä meille viestiä