HYVINVOINTILUENNOT

Hyvinvointiluennot taipuvat Ernolta niin pienille kuin suurillekin yleisöille. Hyvinvointiluennot ovat luennoitsijansa näköisiä – suorasanaisia, rennon jämäkkiä, kuuluvaäänisiä ja inhimillisiä. Ernolle on tyypillistä puhua asioista suoraviivaisesti, turhia kikkailematta ja kainostelematta. Hän painottaa suuria linjoja pienten nyanssien sijaan. Rento ja lämmin ote saa kuulijansa viihtymään, vaikka kokisikin pienen piston sydämessään omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Erno haluaa herättää luennollaan kuulijoina olevat työntekijät ajattelemaan omaa hyvinvointiaan. Meillä jokaisella on yksi ”hyvinvointitankki”, jota kulutamme niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Ernon filosofian mukaan tämä tankki pitää saada kasvatettua niin suureksi, että se ei tyhjenisi jo puolessa välissä työpäivää. Mitä enemmän tankissa on reserviä, sitä helpompaa ja laadukkaampaa on elämä.

Hyvinvointiluennot koskettavat aikuista työssäkäyvää ihmistä, jonka tavallisia arkipäivän haasteita voivat olla mm. huonosti nukutut yöunet, töissä jaksaminen, stressi, arjen hallinta, voimakkaat vireystilan vaihtelut, liikunnan vähäisyys tai palautumisen puute sekä huono ateriarytmi ja epäterveelliset ruokailutottumukset.

Työvire, hyvinvointi ja jaksaminen harvoin parantuvat itsestään. Konkreettisilla arjen esimerkeillä Erno saa aikaan mielenkiintoisen luennon, jonka aikana myös yleisö saa olla äänessä. Hyvinvointiluennot koostetaan aina yleisönä olevan henkilöstön mukaan, näin voidaan varmistua siitä, että asiakas saa luennosta parhaan mahdollisen hyödyn.

Ernolla ei ole tapana pitää jäykkiä kalvosulkeisia, vaan luennon viestiä vahvistavat havainnollistavat kuvat ja konkreettiset arjen esimerkit. Luennoilla käydään läpi helposti arkeen sovitettavia ratkaisuja, joiden avulla jokainen työntekijä onnistuu parantamaan omaa elämänlaatuaan, työssä jaksamistaan ja henkilökohtaista hyvinvointiaan. 

Tutustu alla oleviin luentovaihtoehtoihin, näiden lisäksi luentoja on saatavilla myös täysin räätälöityinä toivomistanne hyvinvointiaiheista. Hyvinvointiluennot voi tilata halutessaan myös digitaalisena versiona, jonka avulla tavoitatte koko henkilökuntanne, riippumatta työntekijöiden fyysisestä sijainnista.

Hyvinvointiluennot ovat suomenkielisiä ja saatavilla koko Suomessa.

hyvinvointiluennot tyokyky ja energisempi arki

TYÖKYKY & ENERGISEMPI ARKI HYVINVOINTILUENTO

Tämä hyvinvointiluentoluento pohjautuu samannimiseen verkkovalmennukseen. Teemat tähtäävät parempaan työkykyyn ja energisempään arkeen. Luennolla käydään läpi kaikki merkittävimmät tekijät, joiden avulla työntekijä voi itse saada arkensa tuntumaan helpommalta.

Arki on usein kiireistä ja siinä voi kuin huomaamattaan jättää omasta hyvinvoinnista huolehtimisen muiden asioiden jalkoihin. Pitkässä juoksussa tämä alkaa näkymään oman terveyden ja jaksamisen horjumisena ja lopulta pienikin vastoinkäyminen voi tuntua ylitsepääsemättömältä esteeltä. Jotta elämä ei olisi jatkuvaa kilpajuoksua ja vastatuuleen ponnistelua, voimme tehdä itse asioille yllättävän paljon. Pienillä toimilla omassa arjessa on merkittävä vaikutus, kun puhutaan jaksamisesta ja energiatasoista. 

Mitä voi tehdä, jos tunnistaa mm. näitä asioita itsessään:

 • Arki tuntuu usein ”selviytymistaistelulta”
 • Herää toistuvasti väsyneenä
 • Jatkuva stressi päällä
 • Energiatasot heittelee
 • Liikunta on hävinnyt elämästä
 • Jaksaminen on koetuksella
 • Pienetkin vastoinkäymiset kaataa veneen
 • Tuntuu, ettei saa otetta omasta arjesta
 

Luennon aihepiirejä:

 • Oman hyvinvoinnin priorisointi
 • Omien resurssien kasvattaminen 
 • Unen määrä ja laatu
 • Ateriarytmi ja syömisen psykologia
 • Fyysinen aktiivisuus
 • Tapojen muuttaminen
 • Riittävän hyvä vs täydellinen
 • Arjen suorituskyky
 • Alkoholi ja stressi
 
Luennon pääpaino on konkreettisissa käytännön työkaluissa ja ratkaisuissa. Tavoitteena on jättää jokaisen kuulijan työkalupakkiin helposti arkielämään siirrettäviä tietoja ja taitoja, motivaatiota unohtamatta. Jokaisen kuulijan arkeen saadaan huomattavaa parannusta, ottaessa edes yksi luennolla käydyistä teemoista uudeksi tavaksi. Tutustu Työkyky & Energisempi arki -verkkovalmennukseen täällä!
 

Luennon kesto: 60-90 minuuttia, riippuen toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta.

Katso lyhyt video aiheesta!

hyvinvointiluennot ihminen on tapojensa tulos

IHMINEN ON TAPOJENSA TULOS HYVINVOINTILUENTO

Hyvinvointiluennon tavoitteena on saada jokainen kuulija tunnistamaan ja muuttamaan olennaisimpia tapojaan, jotka vaikuttavat eniten omaan hyvinvointiin. Hyvinvointi merkitsee eri ihmisille monia eri asioita. Esimerkiksi parempaa unta, terveellisempiä ruokailutottumuksia, taloudellisen aseman parantamista, stressittömämpää ja kiireettömämpää arkea, säännöllisempiä liikuntatottumuksia jne. 

Jokainen on yksilö, jolla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Jos mitään tavoitteita ei ole, on myös hyvä pysähtyä tarkastelemaan, miksi näin on? Ilman tavoitteita ja oikeaa maalitaulua, on vaikea saavuttaa omassa mielessä toivottuja asioita. Voisiko jonkun tavoitteen asettaminen parantaa omaa elämänlaatua pitkällä tähtäimellä?

Luennolla käydään läpi mm. näitä asioita:

 • Mitä tavat ovat?
 • Miten ne vaikuttavat elämäämme?
 • Millaisia tapoja sinulla on?
 • Mitä niistä haluaisit muuttaa ja miksi?
 • Miten tapoja muutetaan?
 • Miten asetetaan oikeanlainen tavoite?
 • Miten onnistua omissa tavoitteissa?
 

Moni meistä haaveilee jostain uudesta elämäntavasta, harrastuksesta, unelmien lomamatkasta tai muusta isommasta muutoksesta elämässään. Usein nämä jäävät haaveilun tasolle, tai muutaman ensiaskeleen jälkeen tavoite unohtuu ja arki palaa takaisin vanhoihin uomiinsa. Mistä tässä on kyse, miksi haaveet eivät muutu tavoitteiksi, jotka saavutetaan? Tähän asiaan ”Ihminen on tapojensa tulos” -luennolla paneudutaan.

 
Olemme tuottaneet tästä luennosta myös digitaalisen version. Ihminen on tapojensa tulos -videotallenne on saatavilla henkilöstöllenne. Tutustu lisää täällä!
 
Tästä aiheesta on saatavilla myös Ihminen on tapojensa tulos -workshop. Workshop on yhdistelmä luentoa, tietoiskuja, keskustelua, omaa pohdintaa, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista, haasteiden taklaamista ja työkirjatyöskentelyä. Tutustu workshopiin täällä!
 

Luennon kesto: 60-90 minuuttia, riippuen toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta.

 

Katso lyhyt video aiheesta!

hyvinvointiluennot hyvinvoinnin kulmakivet

HYVINVOINNIN KULMAKIVET HYVINVOINTILUENTO

Hyvinvoinnin kulmakivet -hyvinvointiluento palvoo perusasioita. Uni ja palautuminen, fyysinen aktiivisuus ja terveyttä tukeva ravitsemus ovat se kivijalka, jonka päälle koko hyvinvointi rakentuu. Nämä kolme elementtiä luovat perustan jaksamiselle, terveydelle ja suorituskyvylle. Luennolla ei hifistellä ravinnon mikrojakaumilla tai tavoitella himourheilijan treeniviikkoja, vaan tuodaan arkeen jokaisen saavutettavissa olevia muutoksia.

Mitkä asiat vaikuttavat palautumiseen ja auttavat nukkumaan paremmin? Miten pitäisi syödä, jotta jaksaa ja on energisempi? Miten päästä liikkeelle, jos ei ole harrastanut ollenkaan liikuntaa? Muun muassa näihin kysymyksiin saa luennolla vastauksen.

Luennolla käydään läpi näitä teemoja:

 • Univajeen vaikutukset
 • Laadukkaan unen avaintekijät
 • Säännöllinen fyysinen rasitus osana hyvinvointia
 • Arkiaktiivisuus ja liikunta
 • Ravitsemuksen olennaisimmat asiat
 • Ravinnon vaikutus jaksamiseen ja energiatasoihin
 

Kaiken ei tarvitse olla heti kunnossa, mutta muutaman perusasian pitää, jos haluaa voida paremmin. Tehdään asioista riittävän yksinkertaisia ja helposti arkeen sovellettavia, jotta niistä voi tulla elämäntapa. Kun perusasiat on kunnossa, tuntuu arki selvästi helpommalta!

Luennon kesto: 60-90 minuuttia, riippuen toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta.

Katso lyhyt video aiheesta!

hyvinvointiluennot aiheena uni

KAISLAA POTKURISSA HYVINVOINTILUENTO

Kaislaa potkurissa -hyvinvointiluento käsittelee unen ja palautumisen vaikutusta omaan arkeen. Usein emme itse edes tiedosta nukutun unemme vaikutusta jaksamiseemme, varsinkin jos nukuttu yö on ollut itselle normaali. Ihminen sopeutuu tahmeaan arkeen vähentämällä kierroksia. Pikkuhiljaa ollaan tilanteessa, jossa arkiväsymys on itselle normaalia, eikä edes enää huomata kroonista väsymystilaa. Miten tunnistaa asia omassa arjessa ja mitä sille voi tehdä?

Unella on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Jos uni ja palautuminen eivät ole kunnossa, sen vaikutukset alkavat heijastua jokaiselle elämän osa-alueelle. On vaikeaa tehdä töitä tehokkaasti tai nauttia vapaa-ajasta, jos päivät menee väsymystä vastaan taistellessa tai muuten puolivaloilla. Uni on ensimmäinen asia, joka hyvinvoinnin kannalta pitää järjestää kuntoon.

Luennolla käydään läpi näitä teemoja:

 • Palautuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Elintapamuutokset, jotka tukevat palautumista
 • Univaje, sen syyt ja seuraukset
 • Yleisimmät unihäiriöt
 • Ravinnon ja alkoholin vaikutukset palautumiseen
 

Luento auttaa jokaista havaitsemaan omaan uneen liittyviä asioita ja tunnistamaan sen vaikutukset omaan arkeen. Hyvin nukutun yöunen jälkeen maailma tuntuu kirkkaammalta ja ajatus kulkee. Vastoinkäymiset on helpompi kohdata ja energiaa riittää myös muihin kuin välttämättömiin suorituksiin.

Luennon kesto: 60-90 minuuttia, riippuen toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta.

Katso lyhyt video aiheesta!

Hyvinvointiluennot ateriarytmi

ATERIARYTMI, VÄLIPALAT JA NAPOSTELU HYVINVOINTILUENTO

Tämä hyvinvointiluento on syntynyt asiakkaiden huutavasta tarpeesta saada suklaan ja pullan syönnin tilalle terveyttä tukevampi välipalareservi. Mutta ennen välipalojen lähempää tarkastelua meidän pitää selvittää, miksi käsi käy kiinni suklapatukkaan jo ennen lounasta, tai miksi suklaata katoaa kokonainen levy illassa?

Jokainen tekee päivä- ja viikkotasolla useita päätöksiä siitä, mitä sillä hetkellä valitsee ravinnokseen. Jos eväspakka on sekaisin ja terveyttä tukevat ruokavaihtoehdot loistavat poissaolollaan, käsi käy ennemmin tai myöhemmin kiinni johonkin makeaan tai rasvaiseen herkkuun. Tällä luennolla tarkastellaan omia välipalatottumuksia ja käydään läpi, miten näitä tottumuksia voidaan muuttaa.

Näitä teemoja käsittelemme luennolla:

 • Hyvä ateriarytmi ja sen vaikutukset
 • Energianpuute ja vireystilan vaihtelut
 • Välipalojen merkitys
 • Napostelu ja mieliteot
 • Välipalavinkkejä
 

Luennolla oppii väistämään suklaa-ansat ja saa uusia ideoita terveyttä ja hyvinvointia tukevista välipaloista. Luento haastaa kuulijansa ajattelemaan uudelleen omat välipalansa. Oli kyseessä makeat tai suolaiset välipalat, niin tällä luennolla ne saa ojennukseen!

Luennon kesto: 60-90 minuuttia, riippuen toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta.

Katso lyhyt video aiheesta!

hyvinvointiluennot erno polus brekkari

BREKKARI AAMULUENTO

Brekkari on lyhyt aamuluento, jonka tarkoituksena on herättää kuulijansa ja avata uniset silmät energisellä hyvinvointisetillä! Brekkarin teema valikoituu aina asiakkaan toiveiden mukaan. Koska Brekkarissa käytettävissä oleva aika on tavallista luentoa rajallisempi, tehdään yleensä täsmäisku tarkemmin rajattuun teemaan.

Tämä miniluento toimii hyvänä alustuksena virkistyspäivälle tai kickstarttina tulevalle hyvinvointiprojektille. Brekkaria on käytetty myös tulevien InBody-mittausten infoluentona. Miniluento on myös oiva matalankynnyksen tapa tutustua Ernon luentoihin.

Brekkarin esimerkkiteemoja:

 1. Energisempi arki
 2. Treenin jälkeiset välipalat
 3. Hyvän tavoitteen asettaminen
 4. Unen parantaminen
 5. Energiataso ja vireystilan vaihtelu
 6. Stressi

Tilaa Erno työpaikallenne vetämään virkistävä Brekkari aamuluento!

Brekkari aamuluennon kesto: käytettävissä olevasta ajasta riippuen 20-30 minuuttia.

Katso lyhyt video aiheesta!

Ernon hyvinvointiluennot toimii niin pienemmille kuin suuremmillekin yleisöille!

hyvinvointiluennot_ernopolus
hyvinvointiluennot_ernopolus3

Jaa työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin!

Kysy lisää digitaalisista versioista!

Luennot ovat suomenkielisiä ja saatavilla koko Suomessa. Kaikista luennoista on mahdollista tilata myös digitaaliset versiot. Toteutamme haluamastanne aihepiiristä video- tai äänitallenteen, jonka voitte jakaa henkilöstönne käyttöön. Kysy lisää!

ernopolus tunnuslogo valkoinen

lähetä meille viestiä